Rychlý kontakt
BOMESPOL, s.r.o.
Nademlejnská 600,
198 00 Praha 9
tel./fax: +420 / 266 610 084
jednatel společnosti:
Jaroslav Bortl
+420 / 602 662 273
Ing. Jiří Spolek
+420 / 602 662 274
napište nám:
e-mail.: zc%lopsemob#ofni

Dokumentace BOZP

zpracování předepsané dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci právnickým a podnikajícím fyzickým osobám podle právních předpisů.
  • identifikace a hodnocení pracovních rizik
  • kategorizace prací
  • organizační směrnice
  • provozní řády a směrnice
  • pracovní instrukce a postupy
  • zpracování směrnice, normativu a osobních listů OOPP
  • dokumentace pracovních úrazů - kniha úrazů, postup při a po úrazu
  • traumatologický plán
  • zpracování harmonogramu provádění revizní činnosti a údržby

Nabízené činnosti jsou prováděny prostřednictvím odborně způsobilých osob v prevenci rizik.