Rychlý kontakt
BOMESPOL, s.r.o.
Nademlejnská 600,
198 00 Praha 9
tel./fax: +420 / 266 610 084
jednatel společnosti:
Jaroslav Bortl
+420 / 602 662 273
Ing. Jiří Spolek
+420 / 602 662 274
napište nám:
e-mail.: zc%lopsemob#ofni

O nás

Jsme společnost založená v roce 1999 a v současné době zajišťujeme činnosti pro několik stovek zákazníků, především v Praze a okolí, ale i v rámci celé České republiky týmem zaměstnanců, kteří disponují potřebnými osvědčeními. Naším cílem je poskytování komplexních služeb, které se týkají plnění povinností zaměstnavatelů nebo právnických i fyzických osob v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Standardně zajišťujeme zpracování dokumentace PO a BOZP, poradenství v oblasti PO a BOZP, školení o PO a BOZP, provádění kontrol hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou, požárních klapek, požárních ucpávek, požárních uzávěrů, nouzového osvětlení a dalších požárně bezpečnostních zařízení. Podle požadavků zákazníků zajišťujeme podporu při výkonu kontrolní činnosti státního odborného dozoru.

Dále zajišťujme servis a dodávky hasicích přístrojů a dalších věcných prostředků požární ochrany. Nedílnou součástí našich činností je provádění revizí elektrických zařízení, hromosvodů a elektrospotřebičů. V souvislosti s těmito činnostmi zajišťujeme dodání a montáž bezpečnostního značení.

Činnosti poskytujme na základě smluvního vztahu nebo na základě jednorázové nebo opakované objednávky, případně na základě odsouhlasené nabídky. Protože většina činností podléhá pravidelné aktualizaci, vedeme pro zákazníky nezávisle na smluvním vztahu evidenci termínů a připomínáme nutnost provedení dané činnosti.